Een donatie is aftrekbaar als deze wordt gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De fiscale aspecten van een éénmalige schenking en een periodieke schenking zijn verschillend. 

Donatie
De éénmalige donatie is alleen aftrekbaar boven een drempelwaarde (voor alle donaties samen 1% van uw fiscaal inkomen, tot max 10%). Donaties aan culturele ANBI’s zijn zelfs voor 125% aftrekbaar.

Een contractueel vastgelegde periodieke donatie van minimaal 5 jaar aan een ANBI of een vereniging is onder voorwaarden volledig aftrekbaar, zonder drempelwaarde. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst vindt u via deze link.

Nalaten
In geval van een nalatenschap zijn de ontvangers erfbelasting verschuldigd. Is het goede doel echter een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI) dan hoeft over het legaat of erfdeel geen belasting betaald te worden.

Zoeken in het ANBI-register.

Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst en het ANBI-register.

Uw donatie of schenking heeft lokaal de meeste impact!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

In de media Contact Subsites
Volg ons op