Indien u bij uw overlijden wilt nalaten aan een goed doel kan dat door het opmaken van een testament bij uw notaris. Het is van belang dat u in uw testament een executeur aanwijst die alles kan regelen na uw overlijden.

U kunt in uw testament een legaat opnemen aan één of meerdere goede doelen door middel van een vast bedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap. Uw erfgenamen of de executeur zijn verplicht dit bedrag na uw overlijden uit te betalen aan het betreffende goede doel.

U kunt een goed doel ook benoemen tot erfgenaam, volledig of voor een bepaald deel, naast eventuele andere erfgenamen. Het zijn van (mede-) erfgenaam brengt mee dat het betreffende goede doel (mede-) recht heeft op al uw bezittingen en schulden en betrokken dient te worden bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

Stappenplan
Om u te helpen met de stappen die u moet nemen om uw nalatenschap vast te leggen is een gids en stappenplan ontwikkeld die u hier gratis kunt downloaden.

In geval van een nalatenschap zijn de ontvangers erfbelasting verschuldigd. Is het goede doel echter een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI) dan hoeft over het legaat of erfdeel geen belasting betaald te worden.

Op de lokale goede doelengids site van uw stad of regio staat vermeld of goede doelen de ANBI-status hebben.

Uw donatie of schenking heeft lokaal de meeste impact!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

In de media Contact Subsites
Volg ons op