Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht en databankenrecht. Platform Lokale Goede Doelen behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Platform Lokale Goede Doelengids.

Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het secretariaat van Platform Lokale Goede Doelen via info[at]lokalegoededoelengids.nl, tel. 06 – 139 58 735.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Bel 06 139 58 735 stuur een e-mail
Volg ons op