Op de inhoud en vormgeving van deze website en haar subsites rust auteursrecht en databankenrecht. Lokale Goededoelengids© NL behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor.

Lokale Goededoelengids© NL is niet aansprakelijk voor contacten, acties en afspraken van gebruikers die voortvloeien uit het gebruik van de website en haar subsites.

Lokale Goededoelengids© NL behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze site en haar subsites aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruiker(s) mededelingen te hoeven doen.

Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Lokale Goededoelengids© NL. Het kopiëren, overnemen, opslaan en verspreiden en elk ander gebruik van vormgeving, onderdelen en content van deze website en haar subsites is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lokale Goededoelengids NL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, of tenzij anders aangegeven is.

Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lokale Goededoelengids© NL via info[at]lokalegoededoelengids.nl.

 

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze site en haar subsites wordt continu aandacht besteed. De redactie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze site en haar subsites zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd, onvolledig en/of onjuist kunnen zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site en haar subsites geen rechten worden ontleend.

Lokale Goededoelengids NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. Links van en naar derden vallen in het bijzonder buiten de controle van Lokale Goededoelengids NL. Lokale Goededoelengids NL kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

In de media Contact Subsites
Volg ons op