Al vele jaren stijgen de inkomsten uit nalatenschappen van goededoelenorganisaties. In 2006 werd meer dan tweehonderd miljoen euro verkregen. In 2016 werd voor het eerst driehonderd miljoen euro verkregen. In 2019 bedroegen de inkomsten via nalatenschappen 356 miljoen euro.

De stijgende trend van inkomsten uit nalatenschappen heeft zich in 2020 ook weer voortgezet. 217 organisaties rapporteerden 384 miljoen euro aan inkomsten. Dit is een groei van 7,8 procent van de inkomsten in 2020 ten opzichte van 2019.

Gisteren maakte het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam bekend dat de door hen gevonden inkomsten uit nalatenschappen in 2020 zelfs zijn toegenomen naar 391 miljoen euro.

Versnelling
De groei van tweehonderd naar driehonderd miljoen euro duurde 10 jaar (2006 - 2016). De toename van driehonderd naar vierhonderd miljoen euro zal naar verwachting in vijf jaar (2016 - 2021) gerealiseerd worden. Daarmee lijkt de toename van inkomsten uit nalatenschappen in een flinke versnelling te zitten. 

Jan de Rond: "Naar verwachting zal in de komende 10 jaar de stijging verder doorzetten naar 1 miljard euro per jaar in 2032. Dit betekent dat in dit decennium (jaren twintig) zo'n 5,5 miljard euro uit nalatenschappen beschikbaar komt voor goede doelen. Wanneer de groei op deze wijze doorzet komt het totale bedrag aan nalatenschappen voor de goededoelensector tot aan 2060 zeer dicht in de buurt van de honderd miljard euro die door René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de VU-Amsterdam, is voorspeld. Met de Lokale Goededoelengidsen wordt lokaal geven gemakkelijk en wil ik 10% van dit voorspelde bedrag lokaal laten landen."

Donaties
Niet alleen de inkomsten uit nalatenschappen nemen toe. Ook de donaties van particulieren vertonen groei. Doneerden particuliere huishoudens in 2006 jaarlijks circa 1,9 miljard euro, in 2018 is dat opgelopen naar ruim 2,4 miljard euro.

Hiervan was in 2018 bestemd voor Kunst & cultuur 78 miljoen euro, voor Natuur & milieu 263 miljoen en voor Sociaal & maatschappelijke doelen ook 263 miljoen euro.

Nieuwe gegevens
Op 16 juni a.s. publiceert het Centrum voor Filantropische Studies van de VU-Amsterdam op basis van eigen onderzoek (Geven in Nederland) de cijfers over 2020, inclusief giften en vrijwilligerswerk van huishoudens, bedrijven, fondsen, legaten en goededoelenloterijen?

Bronnen: Vakblad Fondsenwerving en Geven in Nederland

Zie ook:
Trends in nalatenschappen
Aantal opgemaakte testamenten groeit

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op