Het aantal opgemaakte testamenten is in 2020 hoog. Zowel in het eerste als het tweede kwartaal werden nog nooit zoveel testamenten gemaakt.

De stijging van het aantal opgemaakte testamenten in het eerste halfjaar van 2020 is 4,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De vraag is of dit veel met corona te maken heeft. In elk kwartaal in 2019 werden ook meer testamenten gemaakt dan in de kwartalen ervoor. Het absolute maximum is in kwartaal 3 van 2019.

Het aantal testamenten dat gemaakt wordt, wordt geregistreerd door de KNB (brancheorganisatie van notarissen), zie tabel 1 onderaan.

Werving
Tijdens de eerste coronagolf hebben veel goededoelenorganisaties de werving van nalatenschappen stilgezet. Toentertijd begrijpelijk, maar nu achteraf wellicht niet zo handig. Meer mensen waren bezig met hun nalatenschap. 

Bij de tweede golf, waar we nu in zitten, gaan meer activiteiten door. Het Centrum voor Nalatenschappen merkt dat mensen graag over hun testament praten en het zelfs op prijs stellen als dit bij hen thuis kan gebeuren. Vanzelfsprekend met de voorzorgsmaatregelen, 1,5 meter afstand en dergelijke. 

Inkomsten uit nalatenschappen
Zoals te verwachten zijn de inkomsten van de sector gezondheid fors gestegen tot 149,4 miljoen euro. De sector Welzijn is de tweede sector qua grootte met 87,7 miljoen euro, een daling van 4,6 miljoen euro. Internationale hulp kent een stijging van 6,8 miljoen euro naar 68,7 miljoen euro. De kleinste sector is Natuur en Milieu met 46,4 miljoen euro, een stijging van 1,6 miljoen euro, zie figuur 2 onderaan.

Weg van de lange adem
Uiteraard speelt bij het werven van nalatenschappen tijd een belangrijke rol. Immers tussen het moment van opname in een testament en het moment dat er werkelijk bedragen worden bijgeschreven op een bankrekening ligt gemiddeld tussen de zeven en acht jaar. Het is dus vooral een weg van de lange adem.

De groei van nalatenschappen als bron laat zich duidelijker zien als naar de gehele onderzoeksperiode wordt gekeken. In 20 jaar is er sprake van een stijging van meer dan 250 procent. Het mag duidelijk zijn dat donateurs- en nalatenschapswerving niet meer weg te denken is uit de wereld van fondsen- en sponsorwerving.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op