“Bouw je eigen schatkamer op door bij te houden wat je doet, wie je wanneer benadert en wat dat oplevert!” Dit was een van de pakkende opmerkingen tijdens de eerste Lokale Goededoelendag Rotterdam.

Vertegenwoordigers van zo’n 20 lokale organisaties, lokale fondsen, bedrijven en politiek namen deel aan de eerste Lokale Goededoelendag Rotterdam in Theater Walhalla op Katendrecht. Op het symposium werd tekst en uitleg gegeven over de laatste ontwikkelingen op de geefmarkt en rondom gemeenschapsinterventies.

De presentatie was in handen van Harry-Jan Bus, cabaretier en directeur Theater Walhalla. Inleiders waren Jan de Rond, Lokale Goededoelengids NL, en Lucas Meijs, hoogleraar Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.

De deelnemers werden door Harry-Jan Bus van harte welkom geheten. Hij memoreerde het gesprek dat hij in 2019 met Jan de Rond had over elkaars werk en activiteiten dat geleid heeft tot deze dag.

Geefmarkt
Jan de Rond deed uit de doeken welke ontwikkelingen de laatste 25 jaar gaande zijn in het geefgedrag van huishoudens, bedrijven, fondsen en loterijen. Al een aantal jaren wordt minder gegeven aan kerkelijke- en levensbeschouwelijke organisaties en sport. Gezondheid, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijke organisaties ontvangen juist meer. Daar komt bij dat de sympathie voor lokale organisaties bij huishoudens aan het groeien is. Dit wordt nog eens versterkt door de coronacrisis van 2020 en 2021.

73% van de huishoudens geeft aan goede doelen. Gemiddeld wordt € 360,= per huishouden gedoneerd. Huishoudens worden selectiever, dat wil zeggen dat ze aan minder doelen geven. Tegelijkertijd neemt het nalaten aan goede doelen toe. Jan de Rond verwacht dat dit decennium € 5,5 miljard euro vererfd zal gaan worden aan goede doelen. Met name het nalaten aan de kunst & cultuur sector ontwikkelt zich sinds 2015 sterk.

Jan de Rond adviseerde de Rotterdamse organisaties om zich te profileren op de lokale geefmarkt. “Laat weten wat je doet en door wie je gesteund wordt. Zien geven doet geven. Doe niet aan ‘hit and run’. Als je nu een zaadje plant, gaat er een tijdje overheen voordat je kunt oogsten, maar begin nu. Bouw je eigen schatkamer op door bij te houden wat je doet, wie je wanneer benadert en wat dat oplevert. Een Lokale Goededoelengids zal lokaal geven gemakkelijk maken.”

Gemeenschapsinterventies
Lucas Meijs schetste de kentering in de benadering en interventies van gemeenschappen. In zijn visie zijn gemeenschappen niet gedefinieerd in postcode gebieden maar in betrokkenheid bij een onderwerp én gaat het niet meer om het uitrollen van ideeën die elders blijken te hebben gewerkt maar om het inrollen en faciliteren van krachten en wensen van gemeenschappen.

Drie machten spelen hier een rol met hun eigen karakteristieken: markt, overheid en civil society. Drie krachten beïnvloeden en motiveren tot actie: aanvullen, verbeteren en tegenstand bieden. In de civil society onderscheidt Lucas Meijs drie typen organisaties: mutual support/benefit, service delivery en campaigning organisaties. Ook de bronnen waaruit organisaties kunnen putten zijn in drie eenheden te verdelen: publieke bijdrage (subsidies), verleende diensten (bar, entree, sponsoring, contributie) en filantropie (tijd, geld en spullen).

Lokale Goededoelengids Rotterdam-Zuid
De aanwezigen raakten geïnspireerd door de geschetste toekomstbeelden en te gebruiken technieken. Het zaadje voor een Lokale Goededoelengids Rotterdam-Zuid, dat in 2019 in het gesprek tussen Harry-Jan Bus en Jan de Rond is gezaaid, is tot ontkieming gekomen. In de komende maanden zal het plantje gevoed gaan worden. Hiermee is Rotterdam de vijfde stad waar aan en met een Lokale Goededoelengids gewerkt wordt.

Sympathie lokale goede doelen groeit

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

In de media Contact Subsites
Volg ons op