De sympathie van huishoudens voor lokale goede doelen is groeiende. Dit is een van de opmerkelijke conclusies uit het onderzoek ‘Geven in Nederland 2022’ van het Centrum voor Filantropische Studies van de VU-Amsterdam dat donderdag 16 juni werd gepresenteerd. Terwijl huishoudens in 2020 minder aan goede doelen zijn gaan geven dan in 2018, van 2.421 miljoen naar 2.073 miljoen euro, doneerden ze meer aan lokale goede doelen.

 René Bekkers, hoogleraar VU-Amsterdam: “Het is opmerkelijk, giften aan lokale goede doelen zijn toegenomen terwijl de totale giften van huishoudens zijn gedaald.”

De bijdrage van bedrijven aan goede doelen is gestegen, van 1.859 miljoen naar 2.158 miljoen euro. Ook nalaten aan goede doelen steeg, van 323 miljoen naar 388 miljoen euro. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit een onderschatting is. Feitelijk zal er meer zijn nagelaten. Onderzoek naar nalatenschappen is moeilijk omdat het veelal in de privacy sfeer plaats vindt.

Geven
Opvallende conclusies uit het onderzoek zijn:
- het bedrag dat in 2020 is gegeven aan goede doelen is licht gestegen naar € 5.585 miljoen;
- bedrijven (€ 2.158 miljoen euro) gaven voor het eerst meer dan huishoudens (€ 2.073 miljoen);
- het aandeel van de overige bronnen is gestegen: fondsen (€ 391 miljoen), latenschappen (€ 388 miljoen) en loterijen (€ 572 miljoen);
- 73% van de huishoudens geeft aan goede doelen;
- gemiddeld word € 360,= gedoneerd door huishoudens

Ontvangen
Ook aan de ontvangende kant vallen een paar dingen op. Na eeuwen op de eerste plaats te hebben gestaan is de sector Kerk- en levensbeschouwing nu definitief gezakt naar plaats twee in de rangorde filantropie. Internationale hulp en maatschappelijke en sociale doelen zitten haar op de hielen. Op de eerste plaats staat nu de sector gezondheid. Naast de dalende trend voor de sector kerk- en levensbeschouwing wordt ook aan de sportsector al jaren gestaag minder gegeven.

Signalen voor de toekomst
Uit het onderzoek zijn een paar signalen voor de toekomst te destilleren:
- het vertrouwen in goede doelen nam in 2020 flink toe, van 35 naar 45 procent;
- zakelijke dienstverleners en financiële instellingen geven het meest;
- huishoudens geven aan minder goede doelen, ze zijn selectiever geworden;
- vaker vragen om een bijdrage levert minder op;
- corona blijkt een flinke invloed te hebben op sommige elementen van het geefgedrag;
- sinds 2015 neemt het nalaten aan de sector kunst & cultuur toe;
- de sympathie voor lokale goede doelen groeit tegen de stroom in.

Fedor Meerts, hoofd van de afdeling Integriteit, Kansspelen en Filantropie bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid en één van de financiers van het onderzoek, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Fedor Meerts: "Het maatschappelijk middenveld is van groot belang. Zij kan zich snel en op maat organiseren op plekken waar de overheid dat niet kan. Een klimaat om te koesteren en te analyseren."

Jan de Rond, bedenker van de Lokale Goededoelengids: "Het is nog veel te vroeg om iets te zeggen over de invloed van het concept Lokale Goededoelengids op het geefgedrag, maar de lancering lijkt in ieder geval goed getimed te zijn."

Bron: Geven in Nederland 2022

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

In de media Contact Subsites
Volg ons op