Lokale goede doelen wagen zich aan crowdfundacties. In Rotterdam slaagde een lokaal initiatief in het bij elkaar brengen van een paar miljoen euro om het creatieve en authentieke karakter van een plein te behouden. Een stichting zamelde voldoende particulier geld in om 17 panden aan te kopen.

In ’s-Hertogenbosch lukte het een lokale stichting om zonder hypotheek ruim 11.100 m2 grond te kopen. Zij verzamelde door middel van crowdfunding een kwart miljoen euro. Ruim 1.000 mensen en een tweetal instanties doneerden in minder dan één jaar het benodigde geld.

Wat zijn de motieven en omstandigheden die er voor zorgen dat dergelijke lokale crowdfundcampagnes succesvol (kunnen) zijn?

Geefmotieven
Dr. Claire van Teunenbroek, crowdfunding expert aan de VU-Amsterdam: “Online geven, via een online collectebus of crowdfunding, is in 2020 in waarde toegenomen, maar niet populairder geworden. Dit kan deels komen doordat slechts een kwart van de huishoudens online wordt benaderd om te geven. Met het wegvallen van evenementen, waar online campagnes veelal aan zijn verbonden, nam ook de kans af om benaderd te worden voor een online gift. Online werven heeft potentie, omdat mensen online gemiddeld hogere bedragen doneren.“

Van Teunenbroek is nu bezig met een onderzoek naar motieven en modellen rondom crowdfunding, zowel voor persoonlijke, goede als zakelijke doeleinden. Door 226 artikelen te bekijken heeft zij een motievenkader rondom geven via crowdfunding ontwikkeld. Hoewel het nog niet af is, hint het kader naar een ander model dan bij funding met meer traditionele wervingsmethoden.

De nieuwe inzichten duiden op het belang van kwaliteit, wederkerigheid, relatie en 'het verhaal’ in verhouding tot altruïstische, psychologische en andere aspecten.

Tijdgeest
“2020 en 2021 waren de jaren van thuis. Thuis leven, ontspannen, sporten, leren én werken. En met thuis wordt het belang van lokale verbanden groter. De grote wereld is klein geworden. De ontworteling, veroorzaakt door de globalisering, maakt plaats voor een herwaardering van de lokale gemeenschappen. De belangstelling voor lokale producten neemt toe en ook ons geefgedrag wordt loyaler en lokaler. ‘Wees loyaal, koop lokaal’ en ‘wees sociaal, steun lokaal’, aldus Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie, en Jan de Rond, bedenker van de Lokale Goededoelengids, in een opinieartikel gepubliceerd in verschillende varianten in diverse media (1)

Uit het onderzoek ‘Geven in Nederland 2022’ blijkt dat lokale goede doelen de wind in de rug hebben en tegen de stroom in groeien. René Bekkers, hoogleraar filantropie VU-Amsterdam: “73% van de huishoudens geeft aan goede doelen... Het is opmerkelijk, giften aan lokale goede doelen zijn toegenomen terwijl de totale giften van huishoudens zijn gedaald.”

De sympathie voor lokale goede doelen lijkt groeiende te zijn.

(1) Bossche Omroep, Brabants Dagblad, Platform Vrijwilligerswerk, Vakblad Fondsenwerving


Bronnen:
Onderzoek ‘Geven in Nederland 2022’
Opinieartikel ‘Koester en onderzoek het lokale gemeenschapsleven’
Lots of people give me money

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op