Vrouwen blijken meer geneigd te zijn om te geven en ze geven aan meer verschillende sectoren. Dit kan worden toegeschreven aan hun hogere prosociale waarden van empathische bezorgdheid en het zorgprincipe. In tegenstelling tot recente bevindingen in de Verenigde Staten doneren Nederlandse mannen hogere bedragen dan Nederlandse vrouwen.

Dit zijn twee conclusies uit het onderzoek ‘The Dutch Case’ van Arjen de Wit en René Bekkers, gepubliceerd in het tijdschrift Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

De filantropie van vrouwen heeft de afgelopen jaren veel aandacht getrokken, vooral in studies uit de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Relevante kwesties zijn in hoeverre genderverschillen in liefdadigheidsgiften bestaan in een andere nationale context en hoe deze verschillen kunnen worden verklaard.

In dit onderzoek onderzoeken Arjan de Wit en René Bekkers het geven van vrouwen en mannen in Nederland aan de hand van een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens (N = 1.692) uit de 2010-golf van de Giving in the Netherlands Panel Survey (GINPS). Ze voeren bivariate en multivariate regressieanalyses uit om te testen op genderverschillen en de mate waarin ze worden bemiddeld door waarden, kosten, verzoeken en sociale druk.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op