Onder instanties genieten goede doelen het meeste vertrouwen (43% voor kleine, lokale organisaties, 34% in de CBF-erkende en 29% in landelijke organisaties). Opvallend is ook het gegroeide vertrouwen in crowdfundingsplatforms ten opzichte van vorig jaar (van 7 naar 14%).

Het vertrouwen in de media (van 19 naar 30%), de overheid (van 17 naar 29%), banken/verzekeringsmaatschappijen (van 10 naar 23%) en grote bedrijven (van 12 naar 20%) loopt consequent op sinds 2016.

Een reden voor deze uniforme stijging in het vertrouwen in instanties hebben de onderzoekers van WWAV, CBF en Kien niet, al zou het huidige corona-tijdperk wel invloed kunnen hebben. ‘Een verklaring zou kunnen zijn dat de onzekerheid die je kan ervaren rond de COVID-19 pandemie ertoe bijdraagt dat je de instanties op het gebied van vertrouwen herwaardeert.’

Nederlands Donateurspanel
Elk kwartaal vragen het WWAV, het CBF en onderzoeksbureau Kien het Nederlands Donateurspanel naar hun toekomstbeeld voor 2025, hun vertrouwen in bepaalde maatschappelijke instanties en donateursvertrouwen.

In juni van dit jaar was het donateursvertrouwen al aan een duikeling begonnen. De daling is de afgelopen drie maanden verder doorgezet: donateurs zijn nog pessimistischer geworden over hun eigen geefgedrag en het Nederlandse geefklimaat. Het donateursvertrouwen is in september bepaald op -20. Ter vergelijking, het consumentenvertrouwen gemeten door het CBS kwam in september uit op -28. In maart was het nog -2, zie meting september 2020

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op