Nalatenschappen laten nog altijd een stabiele, stevige groei zien. Het toekomstbeeld is, ondanks de opkomst van het coronavirus, positief in de periode tot 2030. Dat blijkt uit de Legacy Monitor 2020 die deze week is gepubliceerd.

De groei over de afgelopen tien jaar is ‘stabiel en stevig’, aldus de Legacy Monitor. De groei komt voor de helft doordat meer mensen overlijden, maar ook de waarde van nalatenschappen veroorzaakt de groei. De groei is in alle sectoren merkbaar, maar tussen de groepen zijn wel verschillen te zien. Zo neemt het aandeel van de sector Kunst, Cultuur en Wetenschap toe, terwijl dat van Internationale Hulp en Religie afneemt. Verder groeien jongere organisaties relatief het snelst.

Het benchmark onderzoek levert inzicht in de overeenkomsten en verschillen in inkomsten. Dat is vooral te zien in de omvang en aard van de achterban. Het gemiddelde vermogen van erflaters wisselt sterk. De gemiddelde waarde van legaten per organisatie in de Legacy Monitor 2020 komt uit op 7.000 tot 24.000 euro; de gemiddelde waarde uit erfstellingen ligt tussen de 30.000 en 150.000 euro.

Coronavirus en nalaten
De prognose is dat inclusief het effect van het coronavirus, de nalatenschappen de komende tien jaar significant blijven groeien. Legacy Foresight rekende daar eind mei al twee scenario’s over door, één zonder en één met een tweede coronagolf. In beide scenario’s blijft de groei van nalatenschappeninkomsten positief, aldus de onderzoekers. Zonder tweede piek was de verwachte groei over de periode 2019-2028 ongeveer 3,3 procent. De groei bij prognose van de tweede golf is 2,3 procent.

Verschuiving van sectoren
Babyboomers (65-74 jaar) hebben andere voorkeuren hebben dan 75-plussers. Met name de sectoren Cultuur, Natuur en Milieu en Dieren lijken daarvan te gaan profiteren. Toch is het algemene geefklimaat onder oudere Nederlanders positief. Ze staan meer open voor begunstiging van goede doelen in het testament. Ze geven aan positiever te zijn over de betrouwbaarheid en communicatie van goede doelen. Veel 65-plussers geven aan betrokken te willen zijn, veel meer dan voor de corona-uitbraak (63 procent tegenover 52 procent in 2019). Ook is er door corona meer interesse in het opmaken van een testament.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op