Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. Dat blijkt uit het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven.’ Het rapport is opgesteld in opdracht van SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) op basis van wetenschappelijke literatuur en andere publicaties.

In het rapport ‘De maatschappelijke waarde’ wordt beschreven hoe miljoenen Nederlanders zich actief inzetten voor publieke belangen om de samenleving gezonder, rechtvaardiger en duurzamer te maken. Dit doen zij uit maatschappelijke betrokkenheid, zonder directe beloning of tegenprestatie. Als donateur of als vrijwilliger. Zij signaleren en agenderen problemen, nemen initiatief, komen met oplossingen en hebben impact. De organisatievormen zijn divers: verenigingen, goede doelen, bedrijfs- en familiefondsen, lokale fondsen en kerkgenootschappen. De maatschappelijke waarde van burgerinitiatief is groot. Voor de burgers zelf, voor de organisaties die dit faciliteren en voor de samenleving als geheel.

Burgerinitiatief (al dan niet in georganiseerd verband) draagt bij aan:

1. Innovatieve oplossingen met impact voor maatschappelijke vraagstukken, vaak in samenwerking met marktpartijen en overheid.
2. Krachtige ‘civil society’ die als het cement van de samenleving publieke en particuliere activiteiten verbindt en zo het algemeen belang versterkt.
3. Veerkrachtige samenleving ten tijde van rampen of crises. Zoals nu tijdens de coronacrisis. Burgers nemen initiatieven die onderlinge betrokkenheid laten zien en sociale cohesie versterken.
4. Welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van individuele burgers die zich vrijwillig inzetten en daarmee ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen en hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten.
5. Agendasetting in de samenleving door aandacht te vragen voor misstanden of buitengesloten groepen (minderheden/kwetsbare burgers) en op te komen voor belangen waar de politiek (nog) onvoldoende oog voor heeft. Van groot belang voor een open, pluriforme democratische samenleving.
6. Samenbindend vermogen in de samenleving door (kwetsbare) burgers te stimuleren mee te doen in de samenleving en mensen samen te brengen die anders misschien langs elkaar heen zouden leven.
7. Versterken van de dialoog over maatschappelijke kwesties door een brug te slaan tussen conflicterende groepen en een podium te bieden aan hen die nog geen stem hebben.

Lees hier het volledige rapport

Bron: SBF-filantropie

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op