Nadat eind 2020 in ’s-Hertogenbosch een forse donatie, vijf cijfers voor de komma, voor schoolspullenpassen aan het Armoedefonds was gedaan zijn nog eens twee donaties, totaal opnieuw vijf cijfers voor de komma, voor dit doel bij het Armoedefonds binnen gekomen. Aanleiding voor deze twee nieuwe donaties is onder andere de speciaal geconstrueerde ‘fonds-op-plaats’ systemathiek.


Lodie Hofland, Irene Verspeek en Jan de Rond met de passen (vlnr)

Al een aantal decennia bestaat de ‘fonds-op-naam’ constructie waardoor vermogende personen en families een eigen fonds kunnen oprichten en onderbrengen bij een rechtspersoon, nieuwe of bestaande stichting. Een goed voorbeeld hiervan is het Oranje Fonds die veel van dergelijke constructies beheert.

Nieuw is de ‘fonds-op-plaats’ constructie. Deze is op voorstel van Jan de Rond van Lokale Goededoelengids NL tot stand gekomen bij het Armoedefonds. Aanleiding was een forse donatie die hij aan het eind van zijn carrière in loondienst kreeg van een schenker die anoniem wenst te blijven. Hij mocht het geld naar eigen inzicht besteden. Door de constructie van ‘fonds-op-plaats’ konden hij en het Armoedefonds veilig stellen dat al het geld besteed zal gaan worden aan de schoolgaande kinderen in ’s-Hertogenbosch.

Deze ‘fonds-op-plaats’ constructie heeft er mede voor gezorgd dat het voor nieuwe donateurs aantrekkelijker is geworden om bij te dragen aan de schoolspullenpassen voor scholieren van ’s-Hertogenbosch. Zo is gebleken uit de bij het Armoedefonds binnen gekomen twee nieuwe donaties voor dit ‘fonds-op-plaats’ ’s-Hertogenbosch. Hierdoor konden alle aanvragen vanuit ’s-Hertogenbosch bij het Armoedefonds voor schoolspullenpassen worden gehonoreerd.

Het aantal aanvragen voor Schoolspullenpassen door lokale hulporganisaties in Nederland is de afgelopen jaren enorm toegenomen naar zo’n 13.000 stuks. Hierdoor is het voor het Armoedefonds steeds weer een flinke uitdaging om het benodigde geld voor alle passen bij elkaar te krijgen. “Afgelopen schooljaar is voor veel kinderen extra zwaar geweest. We vinden het daarom heel erg zuur dat we niet álle aangemelde kinderen kunnen helpen met een Schoolspullenpas. Daar gaan we ieder jaar voor”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op