Het gebrek aan ‘filantropische cultuur’ binnen een non-profit kan gevolgen hebben voor de groei van inkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van trainings- en onderzoeksbureau Institute for Sustainable Philanthropy (IFSP).

Strategische planning
In het donderdag verschenen rapport zijn 325 fondsenwervers van over de hele wereld ondervraagd over de organisatie waarin zij werken, planningsprocessen en fondsenwervende prestaties. De vergaarde data wijst uit dat strategische planning grotere groei van inkomsten, donateursbehoud en fondsenwerversvertrouwen teweegbrengt. Cohesie binnen de organisatie, betrokkenheid van het bestuur en een uitgeschreven planning zijn daarbij vitaal.

Geen heldere uitleg
Verder blijkt uit het onderzoek dat 84 procent van de fondsenwervers gelooft dat hun non-profit organisatie opgesteld is rond de behoeften van de donateur. Minder dan de helft (48 procent) van de fondsenwervers heeft het idee dat filantropie aan de basis staat binnen hun organisatie. Tekenend is daarbij het feit dat twee op de vijf respondenten denkt dat collega’s buiten het team fondsenwerving niet helder uit kunnen leggen waarom donateurs hen zouden moeten steunen.

Het onderzoeksrapport getiteld ‘Development Plans and Fundraising Performance’ gaat nog veel dieper in op de dynamieken binnen een organisatie en welke invloed een stabiele filantropische cultuur heeft. Het rapport is (na registratie) te verkrijgen via de site van het IFPS.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op