Filantropie is een universeel sociaal arrangement dat ons – letterlijk – helpt om te overleven. Deze verrassende inzichten over filantropie als nieuw sociaal contract schets prof. dr. Theo Schuyt in zijn nieuwste boek 'Filantropie, hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven'.

Prof. dr. Theo Schuyt constateert dat we als samenleving op steeds grotere schaal iets voor elkaar over lijken te hebben. Daardoor kunnen we gezamenlijk onvoorstelbare dingen bereiken. Er zijn voldoende redenen om hoopvol naar de toekomst te kijken. Met dit boek levert Schuyt een bijdrage aan het actuele politieke en maatschappelijke debat over de toekomst van Nederland: het is de hoogste tijd voor een nieuw sociaal contract.

Bij het aanbieden van het eerste exemplaar aan Laetitia Griffith op donderdag 30 september stelde zij vast dat ‘waar mensen met idealen gaan samenwerken er betekenisvolle initiatieven ontstaan’. Schuyt laat in zijn boek zien dat filantropie van álle mensen is en in álle samenlevingen voorkomt, ook al zijn de uitingen ervan cultureel bepaald en kunnen ze onderling verschillen. Filantropie is een universeel sociaal arrangement dat ons – letterlijk – helpt om te overleven.

Na de overhandiging van het eerste exemplaar door Schuyt aan Griffith vond een levendige paneldiscussie plaats onder leiding van Charles Groenhuijsen. Het gesprek leerde dat overheid en filantropie elkaar beter moeten kennen en respecteren. Maatschappelijke betrokkenheid verdient een vaste plek binnen het beleid van de overheid.

Daarbij is het beter voor de samenleving om de afstand tussen overheid en burger te verkleinen. We moeten af van het huidige duale model van òf overheid, òf markt. Er werd geconstateerd dat vertrouwen juist ontstaat wanneer je het zelf geeft. Daardoor krijgt filantropie de plaats die het verdient: niet aan de rand van de samenleving, maar als het warm kloppende hart ervan.  

De presentatie, praktijkvoorbeelden en de inhoud van het boek zijn te bekijken op deze website.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Subsites
Volg ons op