In maart staat het donateursvertrouwen voor het eerst op nul. Het donateursvertrouwen komt voor het hele eerste kwartaal van 2022 uit op -9. Dat is niet het hoogste indexcijfer aller tijden, al is de index nog nooit positief geweest.

Het donateursvertrouwen volgde lang de curve van het consumentenvertrouwen van het CBS. Met een bewogen eerste kwartaal van 2022 (opheffen coronamaatregelen, oorlog Oekraïne en stijgende inflatie) komt daar duidelijk verandering in. Het consumentenvertrouwen daalde terwijl het donateursvertrouwen steeg.

De onderzoekers van het Nationaal Donateurspanel (NDP) concluderen dat de grote hoeveelheid hulpacties door particulieren, goede doelen en Giro555 de bereidheid om te doneren hebben laten groeien. Men kijkt positiever naar zowel het eigen geefgedrag als het geefgedrag van de Nederlandse bevolking in het algemeen, blijkt uit de peiling van maart 2022. Vraag blijft of dit een korte opleving van het vertrouwen is, of dat het indexgetal de komende tijd hoog zal blijven.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

In de media Contact Subsites
Volg ons op