"Er zijn weinig andere landen in de wereld waar meer dan 80% van de bevolking geeft aan goede doelen en zo veel mensen vrijwilligerswerk doen. Dit geeft aan dat we een sterk sociaal vangnet hebben. Mensen geven aan goede doelen en om elkaar. Dat is enorm belangrijk nu zoveel mensen het moeilijk hebben." Aan het woord is onderzoeksleider en hoogleraar filantropie René Bekkers over de resultaten van het onderzoek 'Geven in Nederland 2020'. Het onderzoek werd op 15 april tijdens een online bijeenkomst met zo'n 250 deelnemers gepresenteerd.

Opbouw giften
Veruit het grootste deel van de 5,7 miljard euro aan giften komt van de Nederlandse huishoudens. Met een aandeel van ruim 2,4 miljard zijn zij verantwoordelijk voor 43 procent van het totaal. Voor de data over huishoudens werden meer dan 3000 enquêtes onder de brede bevolking, vermogende Nederlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond gedeeld.

Ook bedrijven doen met bijna 1,9 miljard een flinke duit in het zakje, zo blijkt uit een steekproef onder ruim 1000 Kamer van Koophandel-geregistreerde bedrijven.

De loterijen zijn verantwoordelijk voor steun aan maatschappelijke doelen ter waarde van 591 miljoen (10%). De opbrengst van fondsen (uit opbrengst van het vermogen) is 433 miljoen (8%). Uit nalatenschappen ging 323 miljoen (6%) naar goede doelen.

Het uit nalatenschappen verworven aandeel stijgt de afgelopen jaren gestaag. 1/3 van de Nederlanders heeft een testament, daarvan laat 8% na aan een goed doel. Gemiddeld gaat 29% van de totale waarde van de nalatenschap naar goede doelen.

Onderzoek Geven in Nederland
Geven in Nederland is het toonaangevende lange termijn onderzoek over filantropie in Nederland. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, fondsen, bedrijven en kansspelen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Recent is het onderzoek naar nalatenschappen toegevoegd. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Dit is de 12de editie, over het geefgedrag in 2018.
Download de samenvatting van Geven in Nederland 2020
Download Geven in Nederland ‘light’: een document met de hoogtepunten per hoofdstuk
Download de volledige publicatie Geven in Nederland 2020

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Subsites
Volg ons op