Geven aan goede doelen kan door schenken tijdens uw leven of door na te laten via testament bij uw overlijden.

Schenken bij leven
Schenken aan goede doelen kan op twee manieren. Via een éénmalige of via een periodieke schenking. Een éénmalige schenking is een overboeking op een bankrekening van het betreffende goede doel, zonder verdere verplichtingen. Bij de periodieke schenking legt u gedurende minimaal 5 jaar contractueel met het goede doel vast een schenking te doen. Een voorbeeld van zo'n overeenkomst kunt u downloaden via deze link.

De fiscale aspecten van een éénmalige schenking en een periodieke schenking zijn verschillend. Een schenking is aftrekbaar als deze gedaan wordt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Maar de éénmalige schenking is alleen aftrekbaar boven een drempelwaarde (voor alle giften samen 1% van uw fiscaal inkomen, tot max 10%). Schenkingen aan culturele ANBI’s zijn zelfs voor 125% aftrekbaar. Een met een ANBI of een vereniging contractueel vastgelegde periodieke schenking is onder voorwaarden volledig aftrekbaar, zonder drempelwaarde. Voor meer informatie zie de site van de belastingdienst.

Nalaten via een testament bij de notaris
Indien u naast of in plaats van een schenking bij leven, bij uw overlijden wilt nalaten aan een goed doel kan dat door het opmaken van een testament bij uw notaris. U kunt in uw testament een legaat opnemen aan één of meerdere goede doelen door middel van een vast bedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap. Uw erfgenamen of de executeur zijn verplicht dit bedrag na uw overlijden uit te betalen aan het betreffende goede doel.

U kunt een goed doel ook benoemen tot erfgenaam, volledig of voor een bepaald deel, naast eventuele andere erfgenamen. Het zijn van (mede-) erfgenaam brengt mee dat het betreffende goede doel (mede-) recht heeft op al uw bezittingen en schulden en betrokken dient te worden bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

Het is van belang dat u in uw testament ook een executeur aanwijst die alles kan regelen na uw overlijden.

In geval van een nalatenschap zijn de ontvangers erfbelasting verschuldigd. Is het goede doel echter een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI) dan hoeft over het legaat of erfdeel geen belasting betaald te worden.

Op de lokale goede doelengids site van uw stad of regio staat vermeld of goede doelen de ANBI-status hebben.

Uw donatie of schenking heeft lokaal de meeste impact!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Bel 06 139 58 735 stuur een e-mail
Volg ons op