De belangstelling voor lokale goede doelen groeit. Dit blijkt uit het bezoek van de websites van Lokale Goededoelengids NL, de reacties op het concept lokale goededoelengids en publicaties.

Na de verschijning van de eerste Lokale Goededoelengids in ’s-Hertogenbosch (juli 2019) is er veel gebeurd. In Alkmaar werd de tweede Lokale Goededoelengids gepresenteerd en Maastricht besloot de voorbereidingen te starten voor de derde gids. Vanuit nog eens 10 steden/regio’s is geïnformeerd naar de mogelijkheden en potentie van een lokale goededoelengids.

De websites van Lokale Goededoelengids NL, hoofd- en subsites, mochten rekenen op toenemende belangstelling. In 2021 steeg het bezoek met 109% ten opzichte van 2020, een verdubbeling van het gebruik in één jaar.

Het Nederland Donateurs Panel liet weten dat het donateursvertrouwen stijgende was en het niveau van voor de coronapandemie bereikt had. Uit onderzoek kwam naar voren dat vrouwen vaker geneigd zijn te geven dan mannen. In Alkmaar werd de eerste Lokale Goededoelendag georganiseerd. In 's-Hertogenbosch werd een uniek tweejarig onderzoekstraject naar de veerkracht van lokale organisaties afgerond.

Naar aanleiding van de plundering van de Primera winkel in ’s-Hertogenbosch tijdens de avondklokrellen duidde prof. dr. René Bekkers in een interview het succes en de potentie van lokale crowdfunding campagnes. Tijdens haar oratie meldde prof. dr. Pamela Wiepking dat er veel potentie tot verandering zit in kleine organisaties. Prof. dr. Theo Shuyt publiceerde zijn boek ‘Filantropie, hoe maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven’.

Jan de Rond en prof. dr. Lucas Meijs publiceerden het artikelen: ‘De toekomst is lokaal’. Prof. dr. Paul Smeets prikkelde de filantropische wereld met zijn opmerking dat 75% van de goededoelenprojecten ineffectief is. Het verstrekken van sociale informatie over geefgedrag, onderzocht en op de agenda gezet door dr. Claire van Teunenbroek, blijkt in de Bossche praktijk te werken.

Rotary Nederland besteedde aandacht aan lokale goede doelen tijdens haar Districtconferentie Zuidoost Nederland 'Data, genot of gevaar?'. In 's-Hertogenbosch en in Alkmaar werd de publiekscampagne 'Steun Lokaal' georganiseerd. Rotary Magazine publiceerde een artikel waarin Lokale Goededoelengids NL werd  gekarakteriseerd als fundraising en community building best practice.

 

Bijzonderheden 2021 op een rij

Januari – Presentatie Lokale Goededoelengids Alkmaar

Februari – Lokale crowdfundingcampagnes groeien

Maart – Publicatie artikel ‘De toekomst is lokaal, zegt het voort’ in Brabants Dagblad

April – Radio Interview ‘Power Donderdag’ + release videoclip

Mei – Aandacht voor lokale goede doelen tijdens Rotaryconferentie ‘Data, genot of gevaar?’

Juni – Publicatie onderzoek The Dutch Case

Juli – Flyercampagne Lokale Goededoelengids Alkmaar

Augustus – Publicatie artikel ‘Vrijwilligerscorps krimpt en verkleurt in rap temo’

September – Paul Smeets: “75% van goededoelenprojecten is ineffectief.”

Oktober – Goededoelendag Alkmaar + zakenvrouw laat miljoenen na aan kustdorp

November – Enorme schenking in ’s-Hertogenbosch + Giving Tuesday

December – Publiekscampagne ‘Steun Lokaal’  + artikel in Rotary Magazine

 

Plannen 2022

Voor 2022 staan op de agenda:
- Goededoelendagen in Alkmaar en ’s-Hertogenbosch
- Presentatie Lokale Goededoelengids op Rotary Festival
- Giving Tuesday en publiekscampagne ‘Steun Lokaal’
- Derde Lokale Goededoelengids in Maastricht

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op