Vanaf de jaarwisseling zijn grote ANBI’s verplicht om standaardformulieren van de Belastingdienst te gebruiken om aan de publicatieplichten te voldoen. De Belastingdienst maakt de benodigde formulieren binnenkort openbaar.

De standaardformulieren zijn alleen verplicht voor ‘grote’ ANBI’s. Organisaties die in een boekjaar niet actief werven onder derden en wiens totale lasten ten minste 100.000 euro bedragen. Voor doelen die wel actief werven wordt een bedrag van 50.000 euro aan totale lasten gehanteerd.

Met de formulieren moeten de instellingen de balans en de staat van baten en lasten doorgeven en inzicht geven in doelstellingen, activiteiten, hoofdlijnen, bestuursstructuur en beleidsplannen. Voorheen was de vorm waarin de informatie aangeleverd werd niet van belang.

Een grote ANBI moet de standaardformulieren gaan gebruiken voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020.

Afgelopen december heeft een commissie van deskundigen onder de titel 'Beter geven' advies uitgebracht over een vereenvoudiging en versterking van de Giftenaftrek en ANBI-stelsel. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie, overhandigde het advies woensdag 16 december aan staatssecretaris Vijlbrief. Het advies is opgesteld op verzoek van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op