Nadat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2018 een studie en adviesrapport had laten maken over de filantropie in Nederland, ‘Filantropie op de grens van overheid en markt', heeft de regering op 18 oktober 2019 haar beleidsvisie over filantropie aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

De kern van de expliciete visie van de overheid is als volgt verwoord.

Het eerste beleidsdoel van de overheid ten aanzien van filantropie is het stimuleren van geefgedrag. Het kabinet waardeert de functie van filantropie … alsmede de toegevoegde waarde van filantropie voor de sociale cohesie en de pluriforme democratie van Nederland.

Het tweede beleidsdoel is het vergroten van de transparantie en betrouwbaarheid van de sector filantropie.

Het derde beleidsdoel is het bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie. De overheid en filantropie zijn verschillend van aard. Beschouw filantropie niet als substituut voor overheidsvoorzieningen.

Zodoende geeft minister Sander Dekker gehoor aan het advies in de WRR-verkenning aan fondsen en overheden om elkaar beter te leren kennen, elkaar te ontmoeten en uiteindelijk – indien wenselijk – elkaar te versterken. Waar samenwerking al plaatsvindt, al dan niet op lokaal niveau, wil minister Sander Dekker met de betrokken partners belangrijke lessen ophalen inzake de samenwerking tussen de overheid en filantropie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Subsites
Volg ons op