De nieuwste Legacy Monitor toont een aanzienlijke inkomstengroei uit nalatenschappen in 2020. Deze zet zich voort in 2021. Ook de komende tien jaar blijft de groei positief. Onlangs verscheen de samenvatting voor niet-deelnemers, het zogenoemde Snapshot report.

Voor het eerst liet de Legacy Monitor niet alleen groei zien door meer overlijdens en hogere waarden, maar ook door een hoger percentage erflaters dat goede doelen begunstigt. 

Inkomsten uit nalatenschappen groeiden de laatste tien jaar al met meer dan drie procent per jaar. In 2020 is een stijging van 23 procent te zien, een veel grotere groei onder invloed van de coronacrisis. Daarmee bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei in het laatste decennium 4,1 procent. 

Ruim voor de coronacrisis, drie jaar geleden, begon een groter deel van de ouderen meer na te laten. Het aantal mensen dat heeft aangegeven interesse te hebben in nalaten, is de afgelopen vier jaar sterk gegroeid, met twintig procent per jaar. 

Een klein aantal organisaties ontvangt een groot deel van de nalatenschappen. Maar we zien dat die ‘monopoliepositie’ afneemt. Middelgrote en kleinere organisaties groeien veel sneller dan de grootsten.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Subsites
Volg ons op