Pubers worden vaak gezien als risicozoekers die vooral hun eigen behoeftes centraal stellen. Onderzoek van promovenda Suzanne van de Groep van Erasmus Universiteit Rotterdam, School of Social and Behavioural Sciences, schetst een heel ander beeld. Jongeren delen makkelijk uit, blijkt uit haar proefschrift. Jongeren geven zelfs aan onbekenden, ook in situaties waarin dit de gever zelf niet iets oplevert. Het onderzoek 'Growing in Generosity?' biedt ook inzicht in de hersengebieden die zijn betrokken bij geefgedrag.

Van de Groep: “In onze maatschappij heerst vaak een negatief beeld over jongeren. Ze zouden egocentrische risicozoekers zijn. Mijn proefschrift laat zien dat dit beeld niet terecht is: jongeren zijn juist heel vrijgevig.”

Volgens Suzanne van de Groep zijn de uitkomsten waardevol voor het ontwikkelen van succesvolle interventies om pro-sociaal gedrag te bevorderen: die kunnen zich waarschijnlijk beter richten op unieke vormen van pro-sociaal gedrag, zoals geven, samenwerken of helpen, dan op pro-sociaal gedrag in het algemeen, zoals nu gangbaar is. “Er zijn al lesmodules om pesten tegen te gaan. Je zou ook trainingen kunnen ontwikkelen die je leren om het perspectief van de ander aan te nemen. Het aannemen van het perspectief van de ander, bijvoorbeeld iemand met een migratieachtergrond, leidt tot meer begrip en ik denk dat we op die manier beter met elkaar kunnen samenleven.”

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op