Om aandacht te vragen voor de positie van de goededoelensector heeft Goede Doelen Nederland samen met de SBF-partners op 15 april een brief gestuurd aan de informateur, Herman Tjeenk Willink. In de brief geeft de branchevertegenwoordiging onder andere weer hoe belangrijk het is om maatschappelijke en sociale problemen, die het gevolg zijn van de coronacrisis, de kop in te drukken en pleit het voor minder beperkende wet- en regelgeving.

Items die worden aangeroerd zijn:
- Stop het inperken van burgerinitiatief met beperkende wetgeving.
- Baat bij florerende civil society.
- Geef burgers ruimte om goed te doen.
- Stimuleer geefgedrag en vrijwilligerswerk.
- Beperk negatieve gevolgen wet- en regelgeving voor maatschappelijk initiatief.
- Borg afdracht aan goede doelen in loterijbeleid.

De volledige brief is te lezen via de website van Goede Doelen Nederland.

Bron:
Vakblad Fondsenwerving

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Contact Doneren?
Volg ons op